LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ผลคะแนน ปี2561

อันดับผลคะแนนผลการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561

Written by Super User
Hits: 2249

อันดับผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา